NORMATIVA DE LA ZONA:

Per a garantir la seguretat i que es pugui gaudir de tots els serveis, és important seguir algunes normes bàsiques durant la utilització de les instal·lacions de la Zona Esportiva. A continuació, es detallen algunes de les normatives principals:

  • Respectar els horaris d’ús establerts.
  • Mantenir netes les instal·lacions i respectar l’entorn.
  • Seguir les indicacions del personal encarregat i utilitzar el material adequadament.
  • Respectar els aforaments de les reserves.
  • Desapuntar-se en cas de no poder assistir a les classes (existint penalitzacions, en cas de no fer-ho.)
  • Registrar-se en l’aplicació utilitzada per realitzar les reserves.
  • Acceptar els documents de privadesa
  • Ús responsable dels vestuaris (llum, vàter, dutxes…)
  • Deixar disponibles les taquilles un cop deixem les instal·lacions perquè un altre usuari en pugui fer ús.