La Pera Run es caracteritza per ser una cursa inclusiva i oberta a tots els públics sempre que es tingui en compte el reglament establert així com el respecte a tots els corredors i corredores, persones, animals, territori i altres que hi puguin participar o que, en tot cas, es trobin en l’àmbit de la mateixa cursa.

 

 

Reglament de La Pera Run d’Albatàrrec

 

 • Edat mínima:

 

 • Els participants en la distància de 5,5km han de tenir com a mínim 12 anys complerts el dia de la cursa.

 

 • Els participants en la distància de 10km han de tenir com a mínim 14 anys complerts el dia de la cursa.

 

 • La participació en la caminada de distancia 5,5k no te limit d’edat.

 

 • Inscripcions:

 

 • Les inscripcions es poden realitzar en línia a través del nostre lloc web oficial o de forma presencial durant els dies designats per l’organització.

 

 • És imprescindible proporcionar informació precisa i completa en el formulari d’inscripció.

 

 • Recollida de dorsals:

 

 • La recollida de dorsals es realitzarà en les dates i llocs indicats per l’organització.

 

 

 • Es requereix la presentació d’un document d’identitat vàlid per recollir el dorsal.

 

 

 • Seguretat i responsabilitat:

 

 • És responsabilitat dels participants assegurar-se que estan en condicions físiques adequades per a córrer la distància seleccionada.

 

 • L’organització obrirà els recorreguts al trànsit a les 12:00 hores del mateix dia. En el cas que hi quedi algún participant dins del recorregut, serà descalificat i la pròpia organització no es farà responsable d’aquesta.

 

 • L’organització disposa d’una assegurança per la salut i la integritat del corredor però no es farà carrec d’assegurar els objectes personals dels corredors que es perdin per la irresponsabilitat del mateix.

 

 • Normes de la cursa:

 

 • Els participants han de seguir les instruccions dels membres de l’organització i dels voluntaris en tot moment.

 

 • Està prohibit alterar el recorregut marcat per l’organització.

 

 • L’incompliment de les normes esmentades en el mateix apartat o alguna negligència que fiqui en risc qualsevol persona fisica o juridica podra comportar la desqualificació immediata del participant.

 

 • Dret d’imatge:

 

 • En participar a la cursa, els participants accepten que les seves imatges puguin ser utilitzades per l’organització amb fins promocionals. En cas que algun participant no vulgui que la seva foto sigui publicada en alguna xarxa social de les que s’esmenten a continuació, ho haurà de comunicar a l’organització. (facebook, Instagram, X)

 

 • Modificacions del reglament:

 

 • L’organització es reserva el dret de realitzar modificacions al reglament si ho considera necessari, sempre amb la finalitat de millorar el bon funcionament de la cursa.

 

Aquest reglament és subjecte a canvis i l’organització es reserva el dret de prendre les decisions pertinents en cas de circumstàncies imprevistes o situacions no contemplades en aquest document.