PROGRAMA FOMENT A L’OCUPACIÓ DE PERSONES JOVES. JOVES EN PRÀCTIQUES

L’Ajuntament d’Albatàrrec ha incorporat a una persona d’entre 16 i 30 anys que s’acull al programa europeu de Garantia Juvenil, pensat per oferir oportunitats formatives i laborals a persones joves que no estudien ni treballen. Beneficiària del programa de Garantia Juvenil en el marc de la subvenció destinada a la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional (SOC – Foment Pràctiques) (ref. BDNS 725154) per la contractació en pràctiques d’una administrativa per un període de dotze mesos.
Les actuacions a desenvolupar dins de la contractació en pràctiques tenen naturalesa addicional respecte de les actuacions habituals d’aquesta entitat i tenen com a objectiu fomentar la incorporació dels joves al mercat de treball.
El programa és subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya – SOC i amb el cofinançament del 40% del Fons Social Europeu Plus.