Convocatoria pagesos

Es convoca a tots els pagesos del nostre municipi, dijous 6 de febrer a les 20:00h al segon pis de l’Ajuntament, per tal d’informar-los sobre les accions que s’estan duent a terme per la defensa del sector.