ESCRIT ALS AJUNTAMENTS INFORMANT DE L’INICI DE LA COMUNICACIÓ DELS CASOS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA I FEBRE DEL NIL OCCIDENTAL I L’ACTIVACIÓ DE LES MESURES PREVISTES EN EL PROTOCOL PER A LA VIGILÀNCIA I CONTROL DE LES ARBOVIROSIS TRANSMESES PER MOSQUITS A CATALUNYA I EN EL PROTOCOL PER A LA VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA FEBRE DEL NIL OCCIDENTAL

Protocol per a la vigilància i control